مناقصه شماره SH-131/93 مربوط به اجرای روسازی قسمتی از فاز ۲ بهره برداری (از ایستگاه نمازی تا ایستگاه ولیعصر)

لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=6385

QR: مناقصه شماره SH-131/93 مربوط به اجرای روسازی قسمتی از فاز ۲ بهره برداری (از ایستگاه نمازی تا ایستگاه ولیعصر)