مناقصه شماره SH-129/93 مربوط به تکمیل باقیمانده عملیات دپوی مرکزی خط یک قطار شهری

لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=6383

QR: مناقصه شماره SH-129/93 مربوط به تکمیل باقیمانده عملیات دپوی مرکزی خط یک قطار شهری