ملاقات مدیر مسول روزنامه خبر جنوب با مدیرعامل سازمان قطار شهری شیراز

لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=5342

QR: ملاقات مدیر مسول روزنامه خبر جنوب با مدیرعامل سازمان قطار شهری شیراز