مقامات شهری همچنان در تکاپوی جذب اعتبارات مورد نیاز تکمیل فاز ۲ خط ۱ متروی شیراز

لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=18533

QR: مقامات شهری همچنان در تکاپوی جذب اعتبارات مورد نیاز تکمیل فاز ۲ خط ۱ متروی شیراز