بیست و نهمین نشست کمیسیون حمل و نقل و ترافیک مجمع شهرداران کلانشهرهای ایران

لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=23322

QR: بیست و نهمین نشست کمیسیون حمل و نقل و ترافیک مجمع شهرداران کلانشهرهای ایران