مشاور امور بانوان شهرداری شیراز با بانوان سازمان حمل و نقل ریلی تشکیل جلسه داد

لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=14409

QR: مشاور امور بانوان شهرداری شیراز با بانوان سازمان حمل و نقل ریلی تشکیل جلسه داد