مسیر دسترسی خط اصلی به پایانه مرکزی قطار شهری به بهره برداری رسید

مسیر دسترسی خط اصلی به پایانه مرکزی قطار شهری به بهره برداری رسید – سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری شیراز
لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=13674

QR: مسیر دسترسی خط اصلی به پایانه مرکزی قطار شهری به بهره برداری رسید