مزایده ها و مناقصه ها


۱۴۰۲/۰۴/۰۳

مناقصه شماره SH-271/1402 :نصب و راه اندازی ۳۰ دستگاه پله برقی و ۱۰ دستگاه آسانسور

[…]
۱۴۰۲/۰۳/۲۴

آگهی تجدید مناقصه شماره B-1402/268-SH با موضوع انجام خدمات نگهداری وتعمیرات دوره ای

[…]
۱۴۰۲/۰۳/۱۷

آگهی مناقصه شماره B-1402/269-SH

[…]
۱۴۰۲/۰۲/۳۰

آگهی مناقصه: شماره B-1402/268 با موضوع نگهداری وتعمیرات دوره ای

[…]
۱۴۰۲/۰۲/۰۳

آگهی مناقصه :شماره SH-267/1402-B با موضوع انجام خدمات فنی، مهندسی، نگهداری و تعمیرات خطوط و سوزن ها

[…]
۱۴۰۱/۱۲/۱۵

آگهی حراج حضوری : شماره B-SH-T41

[…]
۱۴۰۱/۱۲/۱۳

آگهی مناقصه : شماره B-1401/266

[…]
۱۴۰۱/۱۲/۰۶

آگهی مناقصه شماره SH-264/1401-B

[…]
۱۴۰۱/۱۱/۳۰

آگهی حراج حضوری شماره B-SH-T40 : اجاره مکان های تجاری ایستگاه های خط یک مترو شیراز

[…]
۱۴۰۱/۱۱/۱۶

آگهی مناقصه : شماره SH-265/1401-B انجام خدمات راهبری قطارهای برقی و ماشین آلات ریلی

[…]
۱۴۰۱/۱۱/۰۸

آگهی مناقصه شمارهB-1401/263-SH انجام خدمات فنّی و مهندسی

[…]
۱۴۰۱/۱۰/۲۴

آگهی تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای: شمارهSH-249/1401

[…]