مزایده ها و مناقصه ها


۱۴۰۳/۰۲/۰۱

فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه شماره SH – 281 / 140

[…]
۱۴۰۳/۰۱/۲۸

آگهی تجدید حراج حضوری شماره B-SH-T52 با موضوع اجاره مکان های تجاری ایستگاه خط یک مترو شیراز

[…]
۱۴۰۲/۱۱/۳۰

آگهی تجدید مناقصه شماره SH – 1402/270 با موضوع تأمین، حمل، نصب، تست و راه اندازی تعداد ۱۶ دستگاه پله برقی

[…]
۱۴۰۲/۱۱/۲۶

آگهی حراج حضوری شماره B-SH-T51 با موضوع : اجاره مکان های تجاری ایستگاه خط یک مترو شیراز

[…]
۱۴۰۲/۱۱/۰۷

آگهی مناقصه شماره SH-279/1402-B با موضوع خرید ۵۰ قلم قطعات اولویت دار و پر مصرف جهت نگهداری و تعمیرات

[…]
۱۴۰۲/۱۱/۰۷

آگهی تجدید مناقصه شماره SH-278/1402-B با موضوع انجام عملیات ساخت و نصب حفاظ فلزی

[…]
۱۴۰۲/۱۰/۲۸

آگهی تجدید حراج حضوری شماره B-SH-T50 با موضوع : اجاره مکان های تجاری ایستگاه خط یک مترو شیراز

[…]
۱۴۰۲/۱۰/۲۱

آگهی مناقصهB-SH-1402/T49 : اجاره مکان تجاری واقع درمحوطه ساختمان مرکزی سازمان حمل و نقل ریلی

[…]
۱۴۰۲/۱۰/۱۴

آگهی تجدید حراج حضوری : شماره B-SH-T48 با موضوع اجاره مکان های تجاری ایستگاه خط یک مترو شیراز

[…]
۱۴۰۲/۱۰/۰۴

آگهی حراج حضوری : شماره B-SH-T47 با موضوع اجاره مکان تجاری واقع در ایستگاه های خط یک مترو

۱۴۰۲/۱۰/۰۲

آگهی حراج حضوری : شماره B-SH-T46 با موضوع اجاره مکان تجاری واقع در ایستگاه های خط یک مترو

[…]
۱۴۰۲/۱۰/۰۲

آگهی تجدید مناقصه : شماره B-1402/278-SH با موضوع ساخت و نصب حفاظ فلزی محدوده پارکینگ شهید دستغیب تا دپوی مرکزی

[…]