0010-min

ارتباط با کارشناسان واگذاری اماکن تجاری
دفتر : 2695-3392-071


مزایده های فضای تجاری ایستگاه ها


۱۴۰۲/۰۸/۲۸

آگهی مناقصه – حراج حضوری شماره B-SH-T45

[…]
۱۴۰۲/۰۸/۲۰

فراخوان عمومی ارایه ایده و شناسایی سرمایه گذار جهت فرصت های سرمایه گذاری

[…]
۱۴۰۲/۰۴/۱۹

آگهی حراج حضوری – B-SH-T43

[…]
۱۴۰۱/۱۲/۱۵

آگهی حراج حضوری : شماره B-SH-T41

[…]
۱۴۰۱/۱۰/۱۲

اجاره مکان های تجاری ایستگاه های خط یک مترو شیراز B-SH-T39

[…]
۱۴۰۱/۰۹/۰۵

آگهی حراج حضوری شماره B-SH-T36 با موضوع : اجاره مکان های تجاری ایستگاه های خط یک مترو شیراز

[…]
۱۴۰۱/۰۶/۱۳

آگهی حراج حضوری شماره B-SH-T35 با موضوع : اجاره مکان های تجاری ایستگاه های خط یک مترو شیراز

[…]
۱۴۰۰/۱۰/۲۵

آگهی مزایده شماره T34-SH با موضوع: اجاره فضاهای تبلیغاتی ۱۹ ایستگاه خط یک سازمان قطارشهری شیراز

[…]
۱۴۰۰/۰۹/۲۳

آگهی حراج شماره T33-SH-B با موضوع : اجاره مکان های تجاری ایستگاه های خط یک مترو شیراز

[…]
۱۴۰۰/۰۹/۲۱

آگهی حراج شماره T32-SH-B اجاره مکان های تجاری ایستگاه های خط یک مترو شیراز

[…]
۱۴۰۰/۰۶/۲۷

آگهی مزایده شماره SH-T31 اجاره مکان تجاری با کاربری فرش فروشی واقع در ایستگاه وکیل خط یک قطار شهری

[…]
۱۴۰۰/۰۳/۰۱

آگهی حراج عمومی شماره ۲۹ B-SH-T اجاره مکان های تجاری ایستگاه های خط یک قطار شهری شیراز

[…]