مراسم قدردانی و تجیل از مهندسین و کارگران ایستگاه بازاروکیل

لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=18632

QR: مراسم قدردانی و تجیل از مهندسین و کارگران ایستگاه بازاروکیل