مراسم زیارت عاشورا وغبارروبی قبور شهدا

مراسم زیارت عاشورا وغبارروبی قبور شهدا – سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری شیراز
لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=3369

QR: مراسم زیارت عاشورا وغبارروبی قبور شهدا