مراسم تست گرم 5 کیلومتر از خط 2 مترو شیراز

مراسم تست گرم 5 کیلومتر از خط 2 مترو شیراز – سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری شیراز
لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=22844

QR: مراسم تست گرم ۵ کیلومتر از خط ۲ مترو شیراز