مراسم تست گرم ۵ کیلومتر از خط ۲ مترو شیراز

لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=22844

QR: مراسم تست گرم ۵ کیلومتر از خط ۲ مترو شیراز