مراسم تجلل از نفرات برتر دوره راهبری متروی شیراز

از نفرات اول تا سوم دو دوره آموزش راهبران قطار شهری در بهمن ماه 94 و تیر ماه 95 با حضور معاون بهره برداری سازمان قطار شهری شیراز تجلیل شد.

نفرات برگزیده دوره آموزش راهبری بهمن 94:

نفر اول : محمد جواد رضایی

نفر دوم : علی افشاری بهمن بیگلو

نفر سوم : وحید اسمعیل پور

نفرات برگزدیده دوره آموزش راهبری تیرماه 95:

نفر اول : پوریا بزرگی

نفر دوم: احسان کاظمی

نفر سوم: محسن باروتیان

این مراسم با برگزاری دوره آموزشی آشنای با دستور العمل های مقابله با سوانح توسط مهندس باقر پور از متروی تهران ادامه یافت.

 

 

مراسم تجلل از نفرات برتر دوره راهبری متروی شیراز – سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری شیراز
لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=8188

QR: مراسم تجلل از نفرات برتر دوره راهبری متروی شیراز