مراحل بتن ریزی و روسازی تونل غربی فاز یک خط ۲ مترو

لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=27098

QR: مراحل بتن ریزی و روسازی تونل غربی فاز یک خط ۲ مترو