مدیر مخابرات منطقه فارس و هیئت همراه از پیشرفت اجرائی خط دو متروی شیراز بازدید کرد

مدیر مخابرات منطقه فارس و هیئت همراه از پیشرفت اجرائی خط دو متروی شیراز بازدید کرد.
در این بازدید که در راستای هماهنگی هر چه بیشتر دو دستگاه اجرایی و خدمات رسان انجام شد، موانع و چالش های پیش روی پروژه بحث و تبادل نظر گذاشته شد.
مهندس ایزدی مدیر مخابرات منطقه فارس در این جلسه از مهندس مرادی رئیس سازمان حمل و نقل ریلی شیراز و دست اندرکاران این پروژه عظیم شهری تقدیر و تشکر کرد .
بازدید از مرکز فرمان و مخابرات با نشست تخصصی به همراه پرسش و پاسخ با مدیران و معاونین بهره برداری سازمان حمل و نقل ریلی بخش پایانی این بازدید بود.
مدیر مخابرات منطقه فارس و هیئت همراه از پیشرفت اجرائی خط دو متروی شیراز بازدید کرد – سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری شیراز
لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=21512

QR: مدیر مخابرات منطقه فارس و هیئت همراه از پیشرفت اجرائی خط دو متروی شیراز بازدید کرد