مجتمع ایستگاهی مدرس (تجاری – اداری)

ایستگاه مدرس در زمره شریانهای خدماتی بوده و منتهی شدن آن به جاده برون شهری شهرستانهای شرقی و جنوب شرقی نقش ارتباطی ویژه ای برای آن مهیا ساخته است. بطوری که بسیاری از سفرهای شرقی و جنوب شرقی ساکنان شهر از طریق آن انجام می پذیرد.

 این مجتمع با مساحت عرصه 22400 مترمربع و زیربنای حدود 110000 مترمربع مکانیابی گریده که به دلیل قرارگیری کاربری های تجاری – اداری در لبه بلوار مدرس که نقش منطقه ای را ایفا می کند و ارتباط با گالری ایستگاه مترو ، می تواند ایستگاه مورد نظر را به عنوان یک مجتمع شاخص در منطقه مطرح سازد.

مجتمع ایستگاهی مدرس (تجاری – اداری) – سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری شیراز
لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=6784

QR: مجتمع ایستگاهی مدرس (تجاری – اداری)