لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=6784

QR: مجتمع ایستگاهی مدرس (تجاری – اداری)