مجتمع ایستگاهی زندیه (تجاری – اداری - گردشگری)

ایستگاه زندیه یکی از محوری ترین ایستگاه های خط یک می باشد که در منطقه تاریخی شیراز و در مجاورت اماکن ارزشمند تاریخی این شهر و در ارزیابی کلی تقریباً در مرکز تجاری شهر و همجوار خیابانهای کریم خان زند ، توحید ، رودکی و سعدی واقع شده است.

این مجتمع با مساحت عرصه 3810 مترمربع و زیربنای 34017 مترمربع مکانیابی گردیده که با استفاده موثر از پتانسیل اطراف و متناسب با شرایط محلی و اتصال به گالری ایستگاه مترو می تواند به عنوان الگوی معتبری از بهسازی و نوسازی بافت تاریخی منطقه مورد استفاده قرار گیرد.

مجتمع ایستگاهی زندیه (تجاری – اداری – گردشگری) – سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری شیراز
لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=6808

QR: مجتمع ایستگاهی زندیه (تجاری – اداری – گردشگری)