لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=6771

QR: مجتمع ایستگاهی دولت (تجاری – درمانی – اداری)