مجتمع ایستگاهی امیرکبیر (تجاری – اداری)

ایستگاه امیرکبیر یکی از اصلی ترین ایستگاه های خط دو قطار شهری شیراز است که در مجاورت دو شریان اصلی شهر ، بلوار امیرکبیر و عدالت واقع شده است.

محدوده این مجتمع ایستگاهی به عنوان حوزه دروازه ای در مقیاس منطقه ای در نظر گرفته شده است.

این مجتمع با مساحت عرصه 16000 مترمربع و زیربنای 88140 مترمربع که شامل 22080 مترمربع تجاری ، 46860 مترمربع اداری و 19200 مترمربع پارکینگ مکانیابی گردیده که به دلیل قرارگیری در محدوده دسترسی شرکتهای جنوب غربی و جنوبی شیراز و تراکم جمعیتی منطقه و اتصال به گالری ایستگاه مترو دارای پتانسیل خوبی جهت معرفی به سرمایه گذاران می باشد.

مجتمع ایستگاهی امیرکبیر (تجاری – اداری) – سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری شیراز
لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=6768

QR: مجتمع ایستگاهی امیرکبیر (تجاری – اداری)