لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=24847

QR: مترو شیراز شنبه ۷ آبان ماه خدمات رسانی دارد.