متروی شیراز روز پنج شنبه ۲۲ اسفند ۹۸ تا اطلاع ثانوی تعطیل خواهد شد

لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=15897

QR: متروی شیراز روز پنج شنبه ۲۲ اسفند ۹۸ تا اطلاع ثانوی تعطیل خواهد شد