متروی شیراز از تاریخ ۱ مهرماه الی ۳ مهر به مدت ۳ روز رایگان می باشد

لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=17757

QR: متروی شیراز از تاریخ ۱ مهرماه الی ۳ مهر به مدت ۳ روز رایگان می باشد