ما برای آسمان آبی و هوای پاک شهرمان شیراز همیشه از مترو استفاده می کنیم

لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=11977

QR: ما برای آسمان آبی و هوای پاک شهرمان شیراز همیشه از مترو استفاده می کنیم