قول معاون وزیر کشور دکتر جمالی نژاد برای اختصاص واگن به مترو شیراز

لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=14906

QR: قول معاون وزیر کشور دکتر جمالی نژاد برای اختصاص واگن به مترو شیراز