قطار شهری شیراز میزبان مدیران مترو کلانشهر های کشور و رئیس اتحادیه حمل و نقل ریلی ایران

قطار شهری شیراز میزبان مدیران مترو کلانشهر های کشور و رئیس اتحادیه حمل و نقل ریلی ایران – سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری شیراز
لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=7290

QR: قطار شهری شیراز میزبان مدیران مترو کلانشهر های کشور و رئیس اتحادیه حمل و نقل ریلی ایران