قطار شهری شیراز میزبان مدیران مترو کلانشهر های کشور و رئیس اتحادیه حمل و نقل ریلی ایران

لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=7290

QR: قطار شهری شیراز میزبان مدیران مترو کلانشهر های کشور و رئیس اتحادیه حمل و نقل ریلی ایران