قرار نیست توقعاتی برای مردم ایجاد کنیم که با واقعیت اقتصادی ‏کشورمان سازگار نباشد

لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=11486

QR: قرار نیست توقعاتی برای مردم ایجاد کنیم که با واقعیت اقتصادی ‏کشورمان سازگار نباشد