فعالیت مستمر ضد عفونی کردن ایستگاه ها

لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=18856

QR: فعالیت مستمر ضد عفونی کردن ایستگاه ها