فعالیت متروی شیراز با رعایت پروتکل های بهداشتی از سه‌شنبه ۲۱ مردادماه آغاز می‌شود.

فعالیت متروی شیراز با رعایت پروتکل های بهداشتی از سه‌شنبه ۲۱ مردادماه آغاز می‌شود.

در روز های غیر تعطیل، زمان شروع حرکت قطار ها از ایستگاه احسان ساعت ۶:۰۵ و از ایستگاه شهید دستغیب ۶:۱۰
است و در روز های تعطیل، زمان شروع حرکت قطار ها از ایستگاه احسان ساعت ۷:۰۵ و از ایستگاه شهید دستغیب ۷:۱۰
خواهد بود.
آخرین حرکت قطار در روز های تعطیل و غیر تعطیل ساعت ۲۱:۰۵ از ایستگاه احسان و ۲۱:۱۰ از ایستگاه شهید دستغیب خواهد بود.
فعلا تا اطلاع ثانوی هدوی قطار ها در تمام طول روز ۱۵ دقیقه می‌باشد.

نظافت داخلی و بیرونی تمامی ناوگان، ضدعفونی داخلی واگن ها و ایستگاه ها نظیر صندلی ها، پله های برقی و ثابت، آسانسور ها و... توسط سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری شیراز انجام می‌شود.

شهروندان در صورت بروز تخلف و عدم رعایت پروتکل‌های بهداشتی می‌توانند از طریق سامانه ۱۳۷ این موضوع را گزارش کنند.

فعالیت متروی شیراز با رعایت پروتکل های بهداشتی از سه‌شنبه ۲۱ مردادماه آغاز می‌شود. – سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری شیراز
لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=16839

QR: فعالیت متروی شیراز با رعایت پروتکل های بهداشتی از سه‌شنبه ۲۱ مردادماه آغاز می‌شود.