فرونشت خیابان زند باریک

فرونشت خیابان زند باریک – سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری شیراز
لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=9698

QR: فرونشت خیابان زند باریک