فرمانداران شهرستان های فارس از پروژه قطارشهری دیدن کردند

لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=2354

QR: فرمانداران شهرستان های فارس از  پروژه قطارشهری دیدن کردند