فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه شماره SH – 230 / 1400 تامین، نصب، تست و راه اندازی تعداد ۹ دستگاه آسانسور در مسیر خط دو قطار شهری

لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=21943

QR: فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه شماره SH – 230 / 1400 تامین، نصب، تست و راه اندازی تعداد ۹ دستگاه آسانسور در مسیر خط دو قطار شهری