فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه شماره SH - 229 / 1400 تامین، نصب، تست و راه اندازی تعداد 14 دستگاه پله برقی مربوط به 3 ایستگاه در مسیر خط دو قطار شهری شیراز

229دانلود

فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه شماره SH – 229 / 1400 تامین، نصب، تست و راه اندازی تعداد 14 دستگاه پله برقی مربوط به 3 ایستگاه در مسیر خط دو قطار شهری شیراز – سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری شیراز
لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=21658

QR: فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه شماره SH – 229 / 1400 تامین، نصب، تست و راه اندازی تعداد ۱۴ دستگاه پله برقی مربوط به ۳ ایستگاه در مسیر خط دو قطار شهری شیراز