فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه شماره SH-210/99 راه اندازی تجهیزات سیستم تهویه و دفع دود خط دو قطارشهری

لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=16720

QR: فراخوان ارزیابی کیفی  مناقصه شماره SH-210/99 راه اندازی تجهیزات سیستم تهویه و دفع دود خط دو قطارشهری