فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه شماره SH-208/99 راه اندازی تجهیزات پست های LPS خط دو قطارشهری

لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=16709

QR: فراخوان ارزیابی کیفی  مناقصه شماره SH-208/99 راه اندازی تجهیزات پست های LPS خط دو قطارشهری