تونل انتقال توان برق، که به صورت مشترک توسط سازمان قطار شهری شیراز و شرکت برق منطقه ای فارس در حال اجرا می باشد از پیشرفت قابل ملاحظه ای برخوردار است.

لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=12062

QR: تونل انتقال توان برق، که به صورت مشترک توسط سازمان قطار شهری شیراز و شرکت برق منطقه ای فارس در حال اجرا می باشد از پیشرفت قابل ملاحظه ای برخوردار است.