عملیات شبانه روزی ریل گذاری فاز 2 قطار شهری شیراز

عملیات شبانه روزی ریل گذاری فاز 2 قطار شهری شیراز – سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری شیراز
لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=4890

QR: عملیات شبانه روزی ریل گذاری فاز ۲ قطار شهری شیراز