عملیات شبانه روزی بتن ریزی و ریل گذاری فاز 2 خط 1 قطار شهری شیراز

عملیات اجرائی بتن ریزی و ریل گذاری فاز 2 خط 1 قطار شهری شیراز در سه شیفت کاری و به صورت شبانه روزی با جدیت در حال انجام است.

حجت اله قهاری مجری خط یک قطار شهری شیرازدر جمع خبرنگاران و عکاسان، در ساعات پایانی شب و در عمق 2 کیلومتری تونل ایستگاه ولیعصر از جزئیات این عملیات سخت و نفس گیر می گوید که با همت مجریان داخلی با دقت و تمرکز به صورت شبانه روزی در حال انجام است تا شهروندان عزیز شیراز بتوانند در زمان وعده داده شده از خدمات مترو در فاز 2 نیز بهره مند شوند.

مهندس قهاری با بیان اینکه فاز دوم خط یک بطول 14 کیلومتر با 12 ایستگاه از ایستگاه نمازی تا ایستگاه گل سرخ با سرعت در حال اجراست گفت : فاز دوم خط یک تا پایان اسفند ماه 1395 به بهره برداری کامل خواهد رسید.

وی افزود: ایستگاه بزرگ ولی عصر درسه شیفت کاری درحال احداث است وعلاوه بر عملیات اجرایی روزانه، کار بتن ریزی نیز در شرایط سخت و طاقت فرسا به صورت شبانه روزی و با بهره گیری از نیروهای متخصص اجرائی در عمق 2 کیلومتری تونل های قطار شهری در حال انجام است .

مهندس قهاری گفت : تخصص در کنار تجربه قرار گرفته است وتجارب بدست آمده فاز یک خط یک دراین مسیر مجریان را چالاک تر نموده است. همه با اعتماد واطمینان بیشتری در حال کار هستند و پیشرفت کار با توجه به حجم اجرا، قابل توجه است و از حجم بتن ریزی و ریل گذاری 18 هزار متر مربعی مورد نیاز، تا کنون بیش از 7 هزار متر با موفقیت اجرا شده است.

وی دربخش دیگری از توضیحات خود افزود: ریل گذاری مسیر به چهار قطعه تقسیم شده است وپیش نیاز اصلی ما تامین برق بالاسری است که در اولویت قرار دارد. همچنین در این مسیر 14 کیلومتری ازفاز دوم ،مسیرهای تعیین شده از ایستگاه نمازی تا ایستگاه ولی عصر به عنوان قطعه یک ، از ایستگاه ولی عصر تا ایستگاه جانبازان به عنوان قطعه دوم ، از ایستگاه جانبازان تا ورودی دپو قطعه سوم واجرای روسازی در محل دپو به عنوان قطعه چهارم تعیین گردیده است .

به گفته مجری خط یک قطار شهری شیراز، برنامه ریزی های دقیق انجام شده، حکایت از خاتمه کار وبهره برداری نهایی ومطلوب در پایان اسفند ماه 1395 دارد. این در حالی است که اجرای 12 ایستگاه فاز دوم با شتاب در حال انجام است وسه ایستگاه امام حسین ، زند و ولی عصر در حال اجرای سازه و 9 ایستگاه دیگر در حال اجرای معماری است . به گفته وی 9 ایستگاه فاز دوم خط یک تا شهریور 1395و سه ایستگاه یاد شده تا پایان سال 1395 به بهره برداری کامل خواهند رسید .

عملیات شبانه روزی بتن ریزی و ریل گذاری فاز 2 خط 1 قطار شهری شیراز – سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری شیراز
لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=4852

QR: عملیات شبانه روزی بتن ریزی و ریل گذاری فاز ۲ خط ۱ قطار شهری شیراز