عملیات شبانه روزی بتن ریزی و ریل گذاری فاز ۲ خط ۱ قطار شهری شیراز

لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=4852

QR: عملیات شبانه روزی بتن ریزی و ریل گذاری فاز ۲ خط ۱ قطار شهری شیراز