طرح دسترسی مترو به حرم‌های مطهر مورد مطالعه قرار می‌گیرد

لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=24827

QR: طرح دسترسی مترو به حرم‌های مطهر مورد مطالعه قرار می‌گیرد