صبحدم از عرش می آمد خروشی، عشق گفت/قدسیان گویی که شعر حافظ از بر می کنند

لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=11027

QR: صبحدم از عرش می آمد خروشی، عشق گفت/قدسیان گویی که شعر حافظ از بر می کنند