شیرازی ها در همراهی با شورای اسلامی شهر و شهرداری سنگ تمام گذاشتند

رئیس شورای اسلامی شهر شیراز در آئین گشایش ایستگاه وکیل الرعایا، گفت: امروز بیش از هر زمان دیگری شهرها توسط مردم اداره می شوند و شیرازی ها در همراهی با شورای اسلامی شهر و شهرداری سنگ تمام گذاشتند که مصداق این همراهی راه اندازی ایستگاه مترو وکیل الرعایا است.
سید عبدالرزاق موسوی، افزود: کمک دولت در حوزه مترو تعیین کننده است و اگر حمایت آنان نباشد توسعه مترو پیش نمی رود.
وی ادامه داد: افزایش روحیه همکاری و همراهی مسئولان بخش های مختلف استان باید مدنظر همگان قرار گیرد تا بتوانیم به اهداف توسعه ای دست یابیم.

شیرازی ها در همراهی با شورای اسلامی شهر و شهرداری سنگ تمام گذاشتند – سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری شیراز
لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=17038

QR: شیرازی ها در همراهی با شورای اسلامی شهر و شهرداری سنگ تمام گذاشتند