شیرازی ها در همراهی با شورای اسلامی شهر و شهرداری سنگ تمام گذاشتند

لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=17038

QR: شیرازی ها در همراهی با شورای اسلامی شهر و شهرداری سنگ تمام گذاشتند