شورای اسلامی شهر شیراز روابط عمومی متروی شیراز را به عنوان روابط عمومی برتر شهرداری برگزید

همزمان با هفته ارتباطات و روابط عمومی، روابط عمومی و بین الملل سازمان قطار شهری شیراز و حومه از سوی شورای اسلامی شهر شیراز به عنوان روابط عمومی برگزیده شهرداری شیراز انتخاب و مفتخر به دریافت لوح تقدیر گردید.

02

در این تقدیر نامه که به امضای مهندس حقدل ریاست محترم شورای اسلامی شهر شیراز رسیده است، از روابط عمومی به عنوان بخشی از پیکره مدیریت، مغز متفکر سازمان و زبان گویای یک مجموعه یاد شده و از مدیریت، خلاقیت  و تلاش های درخور تحسین روابط عمومی قطار شهری شیراز در جایگاه هنر هشتم تجلیل شده است.

 

شورای اسلامی شهر شیراز روابط عمومی متروی شیراز را به عنوان روابط عمومی برتر شهرداری برگزید – سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری شیراز
لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=7358

QR: شورای اسلامی شهر شیراز روابط عمومی متروی شیراز را به عنوان روابط عمومی برتر شهرداری برگزید