شهردار محترم شیراز:ایستگاه متروی وکیل الرعایا، استاندارد جدیدی را به احداث ایستگاه‌های متروی کشور اضافه کرد

لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=17194

QR: شهردار محترم شیراز:ایستگاه متروی وکیل الرعایا، استاندارد جدیدی را به احداث ایستگاه‌های متروی کشور اضافه کرد