شهردار شیراز گفت: ایستگاه قهرمانان تا ایستگاه امیرکبیر به طول ۵ کیلومتر تست گرمِ نهایی شد.

سید احسان اصنافی شهردار شیراز در آیین تست گرم خط دو مترو از ایستگاه قهرمانان تا امیرکبیر گفت: روسازی شبکه بالاسری و اجرای تست گرم خط ٢ قطار شهری شیراز با اعتبار ٩٠ میلیارد تومان حد فاصل ایستگاه قهرمانان و امیرکبیر به طول پنج کیلومتر، احداث ایستگاه قهرمانان با اعتبار ٣٥٠ میلیارد تومان در شهرک میانرود و ایستگاه امیرکبیر با اعتبار ٣٠٢ میلیارد تومان شامل اجرا و تملک در میدان بسیج انجام شده است.

اصنافی با بیان اینکه خط ریلی ایستگاه قهرمانان تا ایستگاه امیرکبیر به طول ۵ کیلومتر تست گرمِ نهایی شد، گفت: تلاش داریم این ایستگاه‌ها تا هفته دولت سال ١٤٠١ آماده‌ مسافرگیری شود.

شهردار شیراز ادامه داد: فاز یک خط دو مترو، یک خط شمالی - جنوبی و به طول تقریبی ۱۰ کیلومتر است که با بهره برداری از آن شهروندان می‌توانند از میانرود و عادل آباد به مرکز شهر و خط یک دسترسی داشته باشند

شهردار شیراز گفت: ایستگاه قهرمانان تا ایستگاه امیرکبیر به طول ۵ کیلومتر تست گرمِ نهایی شد. – سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری شیراز
لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=22885

QR: شهردار شیراز گفت: ایستگاه قهرمانان تا ایستگاه امیرکبیر به طول ۵ کیلومتر تست گرمِ نهایی شد.