شهردار شیراز گفت: ایستگاه قهرمانان تا ایستگاه امیرکبیر به طول ۵ کیلومتر تست گرمِ نهایی شد.

لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=22885

QR: شهردار شیراز گفت: ایستگاه قهرمانان تا ایستگاه امیرکبیر به طول ۵ کیلومتر تست گرمِ نهایی شد.